שלבי תהליך הוצאת היתר בניה?

ישנם מספר מקרים אשר מוגדרים על פי סעיף 145 של חוק תכנון הבנייה שעליהם תזדקקו לאישור בניה על מנת להתחיל בהליך הבנייה, מקרים אלו כוללים לא מעט מקרים המתקשרים לשיפוץ הבית או שינוי השימוש של הנכס. אך יחד עם זאת ישנם כתשעה קטגוריות שונות שבהן תהיו פטורים מאישור בניה כמו מבנים ניידים, שער או גדר, סוככים ועוד. אך בכל מה שקשור להיתרי הבניה החוק גם כן מפורטים מאוד ועל כל שינוי בקונסטרוקציה, בקירות התמך וחריגה מהשטח המוקצה לנכס. כל אלו ובתוכם לא מעט משתנים שיכולים להתווסף אל הרשימה, יבקשו מכם לעבור תהליך הוצאת היתר בניה. אז איך עושים את זה ומה השלבים?

מידע

על מנת שתוכלו לבצע את השינוי שלו אתם מייחלים לנכס שלכם חשוב מאוד שתכירו את תוואי השטח מסביב, את הבעלים של הנכס עצמו(במידה ואינכם רשומים בטאבו), בעלי הנכסים מסביב, שרטוטים וחישובים של כמות השטח. כל אלו חשובים בשינוים שאתם עומדים לעשות ועל מנת שתוכלו לקבל מידע זה עליכם לפנות לוועדה המקומית לתכנון ובניה.

הכנה והגשה של הבקשה

על מנת להגיש בקשה להיתר בניה ולא להידחות על פרטים שוליים חשוב לבצע חישוב מדויק על סמך המידע שקיבלתם מהועדה, ואותו חשוב לעבד יחד עם אנשי מקצוע מתאימים. תוכלו להתייעץ עם שמאי, מהנדס ואדריכל על מנת לאמוד את השינויים של הנכס ואת ההשלכות של אותם שינוים גם על נכסים אחרים בסביבה. רמת הגימור של הבקשה אמור להיות גבוה וחשוב שלא תפספסו אף פרט והיא אמור לכלול: 

  1. הוכחה לבעלות וחישוב של השטח
  2. מפה של איתור העבודה
  3. תכנית הבנייה
  4. מפת מדידה
  5. טופס הבקשה כמובן

ובדיקה ותשובה

בשלב הראשוני לבדיקה יועבר התיק אל מהנדס הוועדה והוא יקבע הערכה לאגרת הבנייה ועל המבקש יהיה לשלם כ20 אחוזים ממנה. לאחר שהבדיקה הראשונית תעבור ולא יחסרו מסמכים הבקשה תועבר הבקשה אל הוועדה,  אשר תעביר את התשובה שלה בתוך 45 יום במסלול מקוצר ו90 ימים בהליך הרגיל. התשובה שתוכלו לקבל יהיו אחת מבין השלושה:

  • דחייה של הבקשה עם זכות לערעור
  • מתן היתר לפי הבקשה הראשונית
  • מתן היתר בכפוף לתנאי הועדה

עם קבלת ההיתר יהיה על המבקש לשלם היטל השבחה ועוד מיסים והיטלים עירוניים, יחד עם השלמת מסמכים נוספים להמשך ההליך.