שנאה או אהבת חינם?

בתי המקדש, הראשון והשני, נחרבו בגלל שנאת חינם. מהי אותה שנאת חינם? האם שאני רוצה שיהיה לי טוב על חשבון האחר נקרא שנאת חינם? בגמרא בדיני העבד העברי מופיע – "כל הקונה עבד עברי, כקונה אדון לעצמו" שמדבר על מערכת היחסים בין יהודי לעבד. אם ליהודי יש כרית אחת הוא מחויב לתת אותה לעבד כיוון שהתנאים הפיזיים של העבד, חייבים להיות לפחות כמו התנאים של האדון על בסיס הכלל 'ואהבת לרעך כמוך'.  אם ליהודי יש כרית והוא לא נותן אותה לעבד הוא לא פועל לפי כלל 'ואהבת' אך חמור מכך – אם ליהודי יש כרית והוא לא ישן עליה רק בשביל שלא יצטרך לתת אותה לעבד זה כבר נקרא מידת סדום, כלומר, לא רק שלא לגרום לטוב אלא לגרום רע לאחר. שנאת חינם לשמה.

אם כן, מה ההפך משנאת חינם – הלא היא אהבת חינם, או ערבות הדדית. זהו מצב שבו כל אחד בעצם, אפילו אם לא יצא לו רווח אישי מזה הוא כן יעשה את המקסימום לתועלת הזולת. הגמרא מוסיפה שמי שיכול לעזור לזולת ולא עושה זאת, כלומר שלא נותן את המקסימום שלו לטובת הזולת, אז הוא בעצם רע אל הזולת כי הוא מונע ממנו את הטוב שיכול להגיע אליו. לכן, חשוב מאוד לא להתעצל ולתת את המקסימום שניתן לתועלת הזולת. 

תחשבו איזה עולם נפלא היה יכול להיות פה אם כל אחד היה עושה את המקסימום לתועלת הזולת, בלי להתחשב רק בעצמו. כולם יחיו לפי הכלל של 'ואהבת לרעך כמוך', ערבות הדדית ואהבה עולמית יקוימו ובית המקדש השלישי יבנה בתוך ליבנו. כל העולם יהיה לארץ אחת, ישרור שלום עולמי, 'וכיתתו חרבותם לאיתים…'.