מה הטבע רוצה מאיתנו?

מדענים מסתכלים על הטבע בשנים האחרונות טוענים שאנו נמצאים במשבר אקלים גדול. שינויי מזג האוויר הקיצוניים ואסונות הטבע התכופים מצביעים על בעיה אמיתית. המדענים בוחנים את הדומם והצומח אבל באיזשהו מקום שוכחים לבחון את החי, או ליתר דיוק – את בני האדם. גם אנחנו חלק מהטבע הכולל ואם מצב האנושות יילקח בחשבון ניתן לחלוטין להגיד שכל החיים בכדוה"א בכל הרמות נמצאים במשבר. 

כפי שהשנים האחרונות מוכיחות לנו, איננו צופים מהצד או השולטים במערכה אלא חלק ממערכת גדולה מאיתנו וחוסר האיזון, ההפרעות והשינויים קיימים גם ברמה האנושית. למעשה, יש האומרים שחוסר האיזון ברמות הדומם, הצומח, והחי נגרם בגלל בני האדם! הזיהום והרס המשאבים והסביבה הם התוצאה של יחס האנושות לכל הסובב אותה. יחס של ניצול על חשבון אחרים לטובתנו בלבד. היחס האנושי הוא שורש כל המשברים!

מערכת הטבע היא מערכת סגורה שבה כל הרמות קשורות ותלויות אחת בשנייה ועל כן משרתות זו את זו בהדדיות ובאיזון מוחלטים. חיה לא תאכל צמח או בעל חיים אחר יותר ממה שהיא צריכה כדי לשבוע ולא תהרוס את סביבתה. בעינינו הטבע הוא סביבה של מלחמת הישרדות מתמדת, כשבפועל יחסים בטבע נטולי רוע וניצול ולכן ההרגשה בטבע שונה לחלוטין מההרגשה שיש בסביבה אנושית. זה לא רק בגלל המכוניות, התעשייה או חוסר המיחזור. זה גם בגלל טיב הקשרים והיחסים ביננו. אנחנו היחידים המבקשים ליהנות ולהתקיים על חשבון אחרים לתועלתנו הבלעדית. יחס זה הוא בניגוד לחוקי הטבע החברתיים שהם אמיתיים ותקפים בדיוק כמו החוקים הפיזיקליים כמו חוק המשיכה.

המחשבה האנושית, הרצונות, הכוונות, היחסים והקשרים בין האנשים משפיעים על  מערכת הטבע על כל רמותיה. הגענו לרמה כזאת של יחסים אגואיסטיים שאנחנו מסכנים את קיומנו הפיזי ממש. הטבע שולח את שינוי מזג האוויר, אסונות הטבע, אפילו וירוס הקורונה, כתמרור עצור. אנחנו נמצאים במסלול התנגשות ישיר עם מכבש ההתפתחות וזה יהיה מאוד כואב ולא נעים אם נמשיך כך. האנושות, ובתוכה כל אחד מאיתנו, חייב להשתנות. 

אנחנו מקבלים תמונה מקיפה בכל שטחי החיים איך בסיס ההתנהלות האנושית הוא שגוי, איך הכול מוביל לסבל וכיליון. כל מערכות היחסים וכל מערכות החיים שבנינו לא מתפקדות מכיוון שהן מנוגדות לזרימה החיובית שבטבע. אנחנו הכוח ההרסני ולכן משבר האקלים על כל "מכותיו" לא יוכל להיפתר באמצעים פיזיים ומדעיים בלבד אלא הוא חייב להיפתר ברמה האנושית. ברגע שנרצה לחיות חיים של נתינה, קרבה והתחשבות, נתחיל לאזן את הטבע ונראה איך כל התופעות מפסיקות באחת. יותר מכך, הטבע יפתח בפנינו את עצמו ונחווה רמות של קיום, רגש ומודעות שיהיו התגשמות כל חלומותינו. נהיה סוף סוף בני אדם ונלמד לאהוב.