מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות הם מונחים המשמשים כמעט תמיד יחד בעולם העסקים כדי להתייחס לשני גופים עסקיים או יותר המצטרפים להקים מיזם אחד. לרוב מיזוג הוא מקום בו שני מפעלים בגודל ועוצמה זהים זה לזה יוצרים ישות אחת ומניות שתי החברות מוזגו לאחת. רכישה היא בדרך כלל חברה גדולה יותר שרוכשת חברה קטנה יותר. פעולה זו יכולה לקבל צורה של השתלטות או רכישה או איחוד ידידותי או תוצאה של הצעה עוינת שבה לפירמה הקטנה יש מעט מאוד אמירה בנושא. החברה הקטנה יותר, מפסיקה להתקיים בפועל בזמן שהחברה הרוכשת ממשיכה לסחור במניותיה. דוגמה לכך היא מספר חברות בריטיות קטנות יותר שחדלו להתקיים לאחר שנכבשו על ידי הבנק הספרדי סנטנדר. היוצא מן הכלל הוא כאשר שני הצדדים מסכימים, ללא קשר לעוצמה ולגודל היחסי, להציג את עצמם כמיזוג ולא כרכישה. דוגמה למיזוג אמיתי תהיה ההצטרפות של גלאקסו וולקום עם סמית'קליין ביצ'אם בשנת 1999, כאשר שתי החברות הפכו יחד לגלקסו סמית'קליין. דוגמה לרכישה שהתחזתה למיזוג הייתה השתלטות דיימלר-בנץ על קרייזלר באותה שנה. כפי שכבר ראינו, מכיוון שמיזוגים ורכישות אינם מסווגים בקלות, אין זה קל לנתח ולהסביר את המשתנים הרבים העומדים בבסיס ההצלחה או הכישלון של מיזוגים ורכישות.

מיזוגים בעולם האופנה
מיזוגים בעולם האופנה

מבחינה היסטורית, נעשתה הבחנה בין מיזוגים מולדים וקונגלומרטים (ראו הבדל בין קונגלומרט וקונצרן). באופן גס, מיזוגים מולדים הן חברות באותו ענף וברמה דומה של פעילות כלכלית, ואילו קונגלומרטים הם מיזוגים של ענפים או עסקים שאינם קשורים. ניתן לראות בקונגלומרט גם (א) מיזוגים אופקיים ו (ב) מיזוגים אנכיים, תלוי אם המוצרים והשירותים הם מאותו סוג או בעלי אופי תומך זה בזה. מיזוגים אופקיים עשויים לעבור בדיקה של גוף מחוקק כמו הרשות להגבלים המעוניינת למנוע מונופלים. דוגמה לכך היא נציבות התחרות הבריטית המונעת מרשתות הסופרמרקטים הגדולות במדינה לרכוש את קמעונאית Safeway. מיזוגים אנכיים מתרחשים כאשר לקוח של חברה ואותה חברה מתמזגים, או כאשר ספק לחברה ואותה חברה מתמזגת. הדוגמה הקלאסית שניתנה היא של ספק גביעי גלידה שמתמזג עם יצרן גלידה.

'הגל הראשון' של מיזוגים אופקיים התרחש בארצות הברית בין השנים 1899 ו -1904 בתקופה המכונה תנועת המיזוג הגדולה. בין השנים 1916 ו -1929, 'הגל השני' היה של מיזוגים אנכיים יותר. לאחר השפל הגדול ומלחמת העולם השנייה התרחש 'הגל השלישי' של מיזוג קונגלומרטים בין השנים 1965 ל -1989. 'הגל הרביעי' בין 1992 ל -1998 הציג מיזוגים מולדים והשתלטויות עוינות יותר. מאז שנת 2000 הגלובליזציה המעודדת מיזוגים חוצי גבולות הביאה ל'גל חמישי '. השווי העולמי הכולל של מיזוגים ורכישות בשנת 1998 בלבד עמד על 2.4 טריליון דולר, עלייה של 50% לעומת השנה הקודמת. כניסתן של מדינות מתפתחות באסיה לזירת המיזוגים והרכישות הביאה למה שמתואר כ"גל השישי ". מספר המיזוגים והרכישות בארה"ב בלבד היה 376 בשנת 2004 בעלות של 22.64 מיליארד דולר, ואילו בשנה הקודמת (2003) העלות הייתה 12.92 מיליארד דולר בלבד. הצמיחה של M המיזוגים והרכישות ברחבי העולם נראית בלתי ניתנת לעצירה.
למידע מקצועי על מיזוגים ורכישות – https://www.laorc.co.il/